tekturowe opakowania

Jakie surowce są niezbędne do produkcji tektury?

by

in

Surowce do produkcji tektury

  • Włókna celulozowe – stanowią one podstawowy surowiec do produkcji tektury. Włókna celulozowe są naturalnym polimerem, który występuje w roślinach. Najczęściej wykorzystywanym surowcem do produkcji włókien celulozowych jest drewno. Drewno jest rozdrabniane i poddawane procesowi chemicznego rozkładu, w wyniku którego powstaje masa celulozowa. Masa celulozowa jest następnie rozpuszczana w wodzie i formowana w arkusz papieru.
  • Woda – jest niezbędna do zwilżenia włókien celulozowych i stworzenia masy papierowej. Woda stanowi około 90% masy papieru.
  • Plastyfikatory – poprawiają właściwości mechaniczne tektury, takie jak wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie. Plastyfikatory są związkami chemicznymi, które wiążą włókna celulozowe, tworząc bardziej zwartą strukturę.
  • Kolory i dodatki – mogą być stosowane do nadania tekturze pożądanego koloru lub właściwości, takich jak odporność na wilgoć lub tłuszcz. Kolory i dodatki są dodawane do masy papierowej przed jej formowaniem.

W zależności od rodzaju tektury, do produkcji mogą być stosowane również inne surowce, takie jak:

  • Gips – poprawia odporność tektury na wilgoć. Gips jest dodawany do masy papierowej przed jej formowaniem.
  • Sklejka – wzmacnia tekturę i zwiększa jej wytrzymałość. Sklejka jest umieszczana między warstwami tektury podczas procesu falowania.
  • Włókna syntetyczne – poprawiają właściwości mechaniczne tektury, takie jak wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie. Włókna syntetyczne są dodawane do masy papierowej przed jej formowaniem.

Etapy produkcji tektury

Przygotowanie włókien celulozowych
W pierwszym etapie produkcji włókna celulozowe są rozdrabniane i rozpuszczane w wodzie. Drewno jest rozdrabniane za pomocą specjalnych maszyn, takich jak młyny czy stępy. Rozdrobnione drewno jest następnie poddawane procesowi chemicznego rozkładu, w wyniku którego powstaje masa celulozowa. Masa celulozowa jest następnie rozpuszczana w wodzie i formowana w arkusz papieru.

Formowanie masy papierowej
W drugim etapie produkcji masa papierowa jest formowana na ciągłym pasie papierniczym. Masa papierowa jest wylewana na zespół walców, które formują ją w arkusz papieru. Arkusz papieru jest następnie suszony do uzyskania pożądanej grubości i sztywności.

Suszone masy papierowej
W trzecim etapie produkcji masa papierowa jest suszona do uzyskania pożądanej grubości i sztywności. Suszone masy papierowej odbywa się w suszarniach tunelowych. W suszarniach tunelowych powietrze o wysokiej temperaturze przepływa przez arkusz papieru, wyparzając wodę.

Falowanie masy papierowej
W czwartym etapie produkcji masa papierowa jest falowana, aby uzyskać pożądane właściwości wytrzymałościowe. Falowanie masy papierowej odbywa się na maszynach falowniczych. Maszyny falownicze posiadają szereg walców, które nadają arkuszowi papieru pożądany kształt.

Cięcie i pakowanie tektury
W piątym etapie produkcji tektura jest cięta na odpowiednie formaty i pakowana do transportu. Cięcie tektury odbywa się na maszynach tnących. Maszyny tnące posiadają szereg noży, które tną arkusz tektury na mniejsze części. Pakowanie tektury odbywa się na maszynach pakujących. Maszyny pakujące umieszczają tekturę w paczkach, które są gotowe do transportu.


Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *