wilgotność tektury

Jak zmierzyć wilgotność tektury?

by

in

Do pomiaru wilgotności tektury stosuje się specjalne mierniki wilgotności. Mierniki te wykorzystują różne metody pomiaru, ale wszystkie opierają się na pomiarze wilgotności względnej powietrza między warstwami tektury. Ponieważ papier jest higroskopijny, osiąga on równowagę w konkretnej wilgotności otoczenia. Dlatego też przyjmuje się, że wilgotność względna powietrza w papierze będzie równała się wilgotności w jego stosie.

Istnieją dwa podstawowe typy mierników wilgotności tektury:

 • Mierniki oporowe wykorzystują pomiar zmian rezystancji elektrycznej papieru w zależności od jego wilgotności.
 • Mierniki pojemnościowe wykorzystują pomiar zmian pojemności elektrycznej papieru w zależności od jego wilgotności.

Mierniki wilgotności tektury są dostępne w różnych rozmiarach i zakresach pomiarowych. Wybór odpowiedniego miernika zależy od potrzeb użytkownika.

Aby zmierzyć wilgotność tektury za pomocą miernika, należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. W ogólnym przypadku należy:

 • Wybrać odpowiednią sondę pomiarową.
 • Umieść sondę pomiarową między warstwami tektury w miejscu reprezentatywnym dla całego materiału.
 • Naciśnij przycisk pomiaru.
 • Odczekaj na wyświetlenie wyniku pomiaru.
 • W zależności od modelu miernika, czas oczekiwania na wynik pomiaru może wynosić od kilku sekund do kilku minut.

Ogólnie przyjęte wartości wilgotności tektury dla różnych zastosowań to:

 • Do pakowania żywności: 10-12%
 • Do pakowania produktów farmaceutycznych: 5-8%
 • Do pakowania papieru drukarskiego: 4-6%
 • Wilgotność tektury powyżej tych wartości może prowadzić do uszkodzenia materiału, takich jak rozwarstwienie, falowanie czy przywieranie do rolek drukarskich.

Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *