kartonowe opakowania

Jakie atesty powinny mieć kartonowe opakowania?

by

in

Wymagania dotyczące atestów kartonowych opakowań

Wymagania dotyczące atestów kartonowych opakowań zależą od ich przeznaczenia. Opakowania przeznaczone do kontaktu z żywnością muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004. Rozporządzenie to określa, że opakowania przeznaczone do kontaktu z żywnością muszą być wykonane z materiałów, które nie przenoszą substancji szkodliwych do żywności.

Opakowania kartonowe przeznaczone do kontaktu z żywnością muszą posiadać następujące atesty:

Atest Państwowego Zakładu Higieny (PZH)
Atest PZH potwierdza, że opakowanie spełnia wymagania higieniczne. Oznacza to, że opakowanie nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia, takich jak metale ciężkie, pestycydy czy środki chemiczne. Atest PZH jest wydawany przez Państwowy Zakład Higieny na podstawie badań przeprowadzonych w akredytowanych laboratoriach.

Atest Instytutu Włókiennictwa w Łodzi
Atest Instytutu Włókiennictwa w Łodzi potwierdza, że opakowanie spełnia wymagania techniczne. Oznacza to, że opakowanie jest wytrzymałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne. Atest Instytutu Włókiennictwa w Łodzi jest wydawany na podstawie badań przeprowadzonych w akredytowanych laboratoriach.

Atest Państwowego Instytutu Badawczego Żywności i Żywienia
Atest Państwowego Instytutu Badawczego Żywności i Żywienia potwierdza, że opakowanie nie przenosi substancji szkodliwych do żywności. Oznacza to, że opakowanie nie przepuszcza substancji chemicznych, które mogłyby przenikać do żywności i stanowić zagrożenie dla zdrowia. Atest Państwowego Instytutu Badawczego Żywności i Żywienia jest wydawany na podstawie badań przeprowadzonych w akredytowanych laboratoriach.

Przykłady atestów dla innych zastosowań

Opakowania kartonowe przeznaczone do innych zastosowań, takich jak pakowanie produktów przemysłowych lub handlowych, mogą wymagać posiadania innych atestów. Na przykład opakowania przeznaczone do przewozu towarów niebezpiecznych muszą posiadać atesty wydane przez właściwe organy państwowe.

Oto niektóre przykłady atestów, które mogą być wymagane dla opakowań kartonowych przeznaczonych do innych zastosowań:

Atest zgodności z normą EN 13432
Norma EN 13432 dotyczy opakowań nadających się do recyklingu. Opakowania, które spełniają wymagania tej normy, są oznaczone symbolem recyklingu.

Atest zgodności z normą EN 71-3
Norma EN 71-3 dotyczy bezpieczeństwa zabawek. Opakowania zabawek, które spełniają wymagania tej normy, są oznaczone symbolem CE.

Atest zgodności z normą ISO 9001
Norma ISO 9001 dotyczy systemów zarządzania jakością. Opakowania, które zostały wyprodukowane przez firmę posiadającą certyfikat ISO 9001, spełniają wysokie standardy jakości.

Ogólne wymagania dotyczące atestów kartonowych opakowań

Atesty powinny być wydane przez niezależne, akredytowane laboratoria.
Atesty powinny zawierać informacje o rodzaju opakowania, jego przeznaczeniu i zakresie ważności.
Atesty powinny być dostępne dla odbiorców opakowań.
Ważność atestów

Atesty kartonowych opakowań mają ograniczoną ważność. Należy pamiętać, że ważność atestu PZH wynosi 5 lat, a ważność atestu Instytutu Włókiennictwa w Łodzi wynosi 3 lata. Ważność atestu Państwowego Instytutu Badawczego Żywności i Żywienia zależy od rodzaju opakowania.


Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *